Kennisgeving terinzagelegging ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor restafval en plastic, blik en drankkartonnen (PBD), en bovengrondse cocons voor groente, fruit en etensresten (gfe) 2024

Bij deze publicatie zijn documenten digitaal ter inzage gelegd. U vindt de ter inzage gelegde documenten op deze pagina.

Publicatie Kennisgeving terinzagelegging ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor restafval en plastic, blik en drankkartonnen (PBD), en bovengrondse cocons voor groente, fruit en etensresten (gfe) 2024
Reactietermijn Verlopen
Einde reactietermijn 09-04-2024
Laatst gewijzigd 09-04-2024

Documenten