Kennisgeving terinzagelegging ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor restafval en plastic, blik en drankkartonnen (PBD), en bovengrondse cocons voor groente, fruit en etensresten (gfe) 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen heeft het voornemen 14 nieuwe locaties aan te wijzen voor ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval en PBD, evenals voor bovengrondse cocons voor gfe. Eveneens is het college voornemens om 62 nieuwe locaties aan te wijzen voor bovengrondse gfe cocons.

Het ontwerp aanwijzingsbesluit, de specifieke locaties en de aanwijzing van adressen op de locaties zijn te vinden in de bijlage.

Zienswijze

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen onder verwijzing van het Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor restafval en Plastic, blik en drankkartonnen (PBD), en bovengrondse cocons voor groente, fruit en etensresten (gfe) 2024. Dat kan per post naar: Gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel of via afval@sed-wf.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via email afval@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Inzage

U kunt het ontwerp aanwijzingsbesluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officiëlebekendmakingen.nl. De documenten zijn beschikbaar onder de link 'Bekijk documenten' aan deze publicatie (zie linker kolom). Ook is een online omgeving ingericht waar u de locaties kunt inzien: www.enkhuizen.nl/nieuweinzamelvoorzieningen.nl.

U kunt het ontwerp aanwijzingsbesluit en de bijbehorende stukken tevens inzien of printen bij het Stadskantoor van Enkhuizen aan de Hoogstraat 11 te Enkhuizen. Op de website van voorgenoemde gemeente kunt u het adres en openingstijden vinden.

Naar boven