Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2024 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2024-125015".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanvullend Convenant Erfpacht 2021 (ACE 2021)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Gebiedsmarkering (Gemeente) Amsterdam
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2024-01-31
Identifier gmb-2024-125015
Jaargang 2024
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.23/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2024-03-21
Publicatienummer 125015
Regeling CVDR717309_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-03-22
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Aanvullend Convenant Erfpacht 2021 (ACE2021)
Uitgever Amsterdam

Op de kaart