Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-03-2023 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-94292".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast 2023 gemeente Hattem
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Gebiedsmarkering (Gemeente) Hattem
Grondslag artikel 172a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=172a&g=2023-01-01
Grondslag artikel 172b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=172b&g=2023-01-01
Grondslag artikel 509hh van het Wetboek van Strafvordering]|[1.0:c:BWBR0001903&artikel=509hh&g=2023-01-01
Grondslag artikel 141a van het Wetboek van Strafrecht]|[1.0:c:BWBR0001854&artikel=141a&g=2023-01-01
Grondslag artikel 184a van het Wetboek van Strafrecht]|[1.0:c:BWBR0001854&artikel=184a&g=2023-01-01
Identifier gmb-2023-94292
Jaargang 2023
Maker Hattem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.2/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-03-06
Publicatienummer 94292
Referentienummer 57189
Regeling CVDR693097_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-03-07
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstigeoverlast 2023
Uitgever Hattem

Op de kaart