Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2023 gepubliceerd door Oudewater. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2023-84767".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing plaatsvervangers gemeentesecretaris
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oudewater
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Oudewater (Utrecht)
Grondslag artikel 102 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=102&g=2023-01-01
Grondslag artikel 106, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=106&lid=1&g=2023-01-01
Identifier gmb-2023-84767
Jaargang 2023
Maker Oudewater
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-27
Publicatienummer 84767
Regeling CVDR692906_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-02-28
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing van plaatsvervangers van de gemeentesecretaris (Aanwijzing plaatsververvangers gemeentesecretaris)
Uitgever Oudewater

Op de kaart