Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2023 gepubliceerd door Boxtel. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-69893".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Boxtel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Boxtel
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2022-11-05
Identifier gmb-2023-69893
Jaargang 2023
Maker Boxtel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-02-16
Publicatienummer 69893
Regeling CVDR392129_6
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012
Uitgever Boxtel

Op de kaart