Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2023 gepubliceerd door Veere. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-545305".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veere
Gebiedsmarkering (Gemeente) Veere
Grondslag artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.23&lid=1&g=2023-12-06
Grondslag artikel 10.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.24&lid=2&g=2023-12-06
Grondslag artikel 10.25 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.25&g=2023-12-06
Grondslag artikel 10.26, eerste lid, van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.26&lid=1&g=2023-12-06
Grondslag artikel 3.5, eerste lid, van de Wet dieren]|[1.0:c:BWBR0030250&artikel=3.5&lid=1&g=2022-12-22
Identifier gmb-2023-545305
Jaargang 2023
Maker Veere
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-20
Publicatienummer 545305
Referentienummer 23b.08721
Regeling CVDR708198_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2024
Uitgever Veere

Op de kaart