Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2023 gepubliceerd door Boxtel. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2023-543456".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Boxtel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Boxtel (Noord-Brabant)
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2023-04-01
Grondslag Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR392129/6
Identifier gmb-2023-543456
Jaargang 2023
Maker Boxtel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-19
Publicatienummer 543456
Regeling CVDR707831_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-12-20
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Markt en directe omgeving te Boxtel 2024
Uitgever Boxtel

Op de kaart