Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2023 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-539008".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Gebiedsmarkering (Gemeente) Altena
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2023-04-01
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2023-07-01
Identifier gmb-2023-539008
Jaargang 2023
Maker Altena
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.15/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-15
Publicatienummer 539008
Regeling CVDR707331_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-12-16
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening reinigingsheffingen 2024
Uitgever Altena

Op de kaart