Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2023 gepubliceerd door Waddinxveen. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2023-520377".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeente Waddinxveen - instellen van een tijdelijke snelheidsbeperking voor de periode van 1 jaar - op de Zuidelijke Rondweg, van de Beijerincklaan tot de spoorbaan Alphen/Gouda
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waddinxveen
Gebiedsmarkering (Weg) Zuidelijke Rondweg, Waddinxveen, Gemeente Waddinxveen
Gebiedsmarkering (Weg) Beijerincklaan, Waddinxveen, Gemeente Waddinxveen
Identifier gmb-2023-520377
Jaargang 2023
Maker Waddinxveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/6.20/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-07
Publicatienummer 520377
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Verkeersbesluit voor het instellen van een tijdelijke snelheidsbeperking op de Zuidelijke Rondweg, van de Beijerincklaan tot de spoorbaan Alphen/Gouda voor de periode van 1 jaar
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Waddinxveen
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden A01zb
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus

Op de kaart