Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2023 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-264211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Gebiedsmarkering (Gemeente) Amsterdam
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2019-07-21
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2019-01-01
Grondslag Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&g=2019-03-15
Grondslag Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&g=2019-04-02
Grondslag Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&g=2019-01-01
Grondslag Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie]|[1.0:c:BWBR0027961&g=2019-02-09
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-01-01
Grondslag artikel 6 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=6&g=2023-01-01
Grondslag artikel 128 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=128&g=2023-01-01
Grondslag artikel 6 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=6&g=2023-01-01
Grondslag artikel 123 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=123&g=2023-01-01
Grondslag artikel 5.1, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020]|[1.0:c:BWBR0044212&artikel=5.1&lid=1&g=2022-08-01
Grondslag artikel 5.23 van de Wet voortgezet onderwijs 2020]|[1.0:c:BWBR0044212&artikel=5.23&g=2022-08-01
Identifier gmb-2023-264211
Jaargang 2023
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-06-14
Publicatienummer 264211
Regeling CVDR621825_12
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-06-15
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019
Uitgever Amsterdam

Op de kaart