Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2023 gepubliceerd door Helmond. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-238781".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Bouwverordening Helmond 2012
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Helmond
Gebiedsmarkering (Gemeente) Helmond
Grondslag Woningwet ]|[1.0:v:BWBR0005181
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2023-04-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-04-01
Grondslag artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet]|[1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&lid=5&g=2023-04-19
Grondslag Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&g=2023-05-01
Grondslag Erfgoedverordening Helmond 2011]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR92306/1
Identifier gmb-2023-238781
Jaargang 2023
Maker Helmond
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-06-01
Publicatienummer 238781
Regeling CVDR171439_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-05-15
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Bouwverordening Helmond 2012
Uitgever Helmond

Op de kaart