Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2022 gepubliceerd door Montferland. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "gmb-2022-98342".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einde reactietermijn 2022-04-20
Eindverantwoordelijke Montferland
Gebiedsmarkering (Adres) Schapenweg 40, 7038BV, Zeddam, Gemeente Montferland
Identifier gmb-2022-98342
Jaargang 2022
Link naar terinzagelegging https://www.montferland.info/bekendmakingen
Maker Montferland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-Web-ZM/1.23/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-Web-ZM.xml
Omgevingsactiviteit bouwen
Omgevingsactiviteit ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2022-03-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 98342
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan), herbouw schuur en wijzigen toegangsweg Schapenweg 40 te Zeddam
Uitgever Montferland

Op de kaart