Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2022 gepubliceerd door Laarbeek. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-573101".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening adviesraden sociaal domein gemeente Laarbeek 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Laarbeek
Gebiedsmarkering (Gemeente) Laarbeek
Grondslag artikel 84 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=84&g=2022-11-05
Grondslag artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&g=2022-07-01
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2022-08-01
Grondslag artikel 47 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=47&g=2022-08-26
Identifier gmb-2022-573101
Jaargang 2022
Maker Laarbeek
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-27
Publicatienummer 573101
Regeling CVDR688768_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-28
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening adviesraden sociaal domein gemeente Laarbeek 2022
Uitgever Laarbeek

Op de kaart