Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2022 gepubliceerd door Dantumadiel. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-570004".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadiel 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dantumadiel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Dantumadiel
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149a&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151a&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151b&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2020-01-01
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2020-01-01
Grondslag artikel 154 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154&g=2020-01-01
Grondslag artikel 154a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=154a&g=2020-01-01
Grondslag artikel 3 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=3&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Wet openbare manifestaties]|[1.0:c:BWBR0004318&artikel=4&g=2010-10-10
Grondslag artikel 4 van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=4&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25a van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25a&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25b van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25b&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25c van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25c&g=2017-12-31
Grondslag artikel 25d van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=25d&g=2017-12-31
Grondslag artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.13&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=1&g=2020-07-01
Grondslag artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.18&lid=5&g=2020-07-01
Grondslag artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=2.21&g=2020-07-01
Grondslag artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0022762&artikel=3.148&lid=2&g=2020-07-01
Grondslag artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30c&lid=2&g=2018-07-28
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet]|[1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2020-10-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2020-07-01
Identifier gmb-2022-570004
Jaargang 2022
Maker Dantumadiel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-23
Publicatienummer 570004
Regeling CVDR647279_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-24
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadiel 2020
Uitgever Dantumadiel

Op de kaart