Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2022 gepubliceerd door Leeuwarden. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-550296".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage overzichtskaart vuurwerkvrije zones|exb-2022-67905
Citeertitel Aanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leeuwarden
Gebiedsmarkering (Gemeente) Leeuwarden
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-550296
Jaargang 2022
Maker Leeuwarden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-14
Publicatienummer 550296
Referentienummer Kenmerk: 2022-258053
Regeling CVDR685782_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Aanwijzingsbesluit consumentenvuurwerk
Startdatum 2022-12-15
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
Uitgever Leeuwarden

Op de kaart