Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2022 gepubliceerd door Smallingerland. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2022-548202".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit (crisis)noodopvang vluchtelingen gemeente Smallingerland 2022
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Smallingerland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Smallingerland
Grondslag hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&hoofdstuk=10&g=2022-11-05
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2022-11-05
Grondslag artikel 171 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=171&g=2022-11-05
Grondslag Mandaat-, volmacht- en machtiging gemeente Smallingerland 2019]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625525/6
Identifier gmb-2022-548202
Jaargang 2022
Maker Smallingerland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/2.9/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2022-12-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 548202
Regeling CVDR685658_1
Startdatum 2022-12-13
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Mandaatbesluit (crisis-)noodopvang vluchtelingen gemeente Smallingerland 2022
Uitgever Smallingerland

Op de kaart