Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2022 gepubliceerd door Tubbergen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-527859".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Tubbergen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Tubbergen
Grondslag Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&g=2022-10-22
Grondslag Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming]|[1.0:c:BWBR0040940&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-527859
Jaargang 2022
Maker Tubbergen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-28
Publicatienummer 527859
Referentienummer 474598
Regeling CVDR684687_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-29
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen
Uitgever Tubbergen

Op de kaart