Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2022 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-490263".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit bodycams H2O gemeenten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Gebiedsmarkering (Gemeente) Hattem
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2022-08-01
Identifier gmb-2022-490263
Jaargang 2022
Maker Hattem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.10/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-03
Publicatienummer 490263
Regeling CVDR683153_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-04
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Besluit bodycams H2O gemeenten
Uitgever Hattem

Op de kaart