Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2022 gepubliceerd door Enkhuizen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-453223".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Zelfbewoningsplicht anti-speculatiebeding
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Enkhuizen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Enkhuizen
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2022-08-01
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-10-01
Identifier gmb-2022-453223
Jaargang 2022
Maker Enkhuizen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.10/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-10-12
Publicatienummer 453223
Regeling CVDR682254_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-10-13
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels Zelfbewoningsplicht anti-speculatiebeding Gemeente Enkhuizen
Uitgever Enkhuizen

Op de kaart