Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-2022 gepubliceerd door Eindhoven. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-411868".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling verduurzaming particulier woningbezit Woensel-Zuid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2024-10-01
Eindverantwoordelijke Eindhoven
Gebiedsmarkering (Gemeente) Eindhoven
Grondslag artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A23&g=2022-08-02
Identifier gmb-2022-411868
Jaargang 2022
Maker Eindhoven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-09-15
Publicatienummer 411868
Regeling CVDR681262_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-09-15
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Subsidieregeling Verduurzaming particulier woningbezit Woensel-Zuid
Uitgever Eindhoven

Op de kaart