Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-09-2022 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-398000".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rotterdam
Gebiedsmarkering (Gemeente) Rotterdam
Grondslag Jeugdwet, art. 2.8 (gewijzigd voorstel van wet, nr.33684, 17 oktober 2013)
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1, tweede lid
Identifier gmb-2022-398000
Jaargang 2022
Maker Rotterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-09-05
Publicatienummer 398000
Referentienummer 2022, nummer 158
Regeling CVDR327522_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-09-06
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Uitgever Rotterdam

Op de kaart