Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2022 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-35516".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Gebiedsmarkering (Gemeente) Lelystad
Grondslag Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur]|[1.0:c:BWBR0013798&g=2022-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2022-01-01
Grondslag artikel 3 van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=3&g=2021-07-01
Grondslag artikel 27 van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=27&g=2021-07-01
Grondslag artikel 30a van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=30a&g=2021-07-01
Grondslag artikel 31 van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=31&g=2021-07-01
Grondslag artikel 30b van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=30b&g=2022-01-01
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.17&g=2021-07-01
Grondslag artikel 2.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.19&g=2021-07-01
Grondslag artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.20&g=2021-07-01
Grondslag artikel 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.19&g=2021-07-01
Grondslag Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR659399/1
Grondslag Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR659733/1
Grondslag Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR474688/1
Identifier gmb-2022-35516
Jaargang 2022
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-02-02
Publicatienummer 35516
Regeling CVDR672122_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-02-03
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Besluit van het college en burgemeester van de gemeente Lelystad ieder voorzover het hun bevoegheid betreft houdende regels met betrekking tot het toepassen van de wet Bibob (Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Lelystad 2022)
Uitgever Lelystad

Op de kaart