Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2022 gepubliceerd door Putten. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-327834".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Richtlijn urgentie 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Putten
Gebiedsmarkering (Gemeente) Putten
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A83&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2020-01-01
Grondslag Huisvestingsverordening gemeente Putten 2020]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637662/1
Identifier gmb-2022-327834
Jaargang 2022
Maker Putten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.6/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-07-19
Publicatienummer 327834
Referentienummer 1448805
Regeling CVDR637681_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-09-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel RICHTLIJN URGENTIE 2020
Uitgever Putten

Op de kaart