Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door 's-Hertogenbosch. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-290427".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 's-Hertogenbosch 2016
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Hertogenbosch
Gebiedsmarkering (Gemeente) 's-Hertogenbosch
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2022-290427
Jaargang 2022
Maker 's-Hertogenbosch
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienummer 290427
Regeling CVDR616139_8
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-23
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening 's-Hertogenbosch 2016
Uitgever 's-Hertogenbosch

Op de kaart