Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door Huizen. De publicatie is van het type ruimtelijk plan of omgevingsdocument en heeft als identifier "gmb-2022-279708".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Huizen
Gebiedsmarkering (Punt) Aanduiding plangebied
Jaargang 2022
Maker Huizen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-3Pas-ZM/2.18/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-3Pas-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Plansoorten bestemmings- of omgevingsplan
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-23
Referentienummer Aangemaakt met Squit 20/20 Publiceren
Rubriek officiële publicatie
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0406.BPZOMERKADE-VG01
Samenvatting Enkele onderdelen van de herinrichting van de Zomerkade (terrassen, zwemsteiger, EHBO-post en het verplaatsen van het kunstwerk) zijn niet geheel mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Om de herinrichting mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden herzien.
Subrubriek ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Taal nl
Titel Bestemmingsplan Zomerkade
Uitgever Huizen
Verwijzing gmb-2022-279708
Volgnummer 279708

Op de kaart