Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2022 gepubliceerd door Eersel. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-243119".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen gemeente Eersel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eersel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Eersel
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2022-05-01
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-243119
Jaargang 2022
Maker Eersel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-05-31
Publicatienummer 243119
Referentienummer 22.08372
Regeling CVDR677198_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen gemeente Eersel
Uitgever Eersel

Op de kaart