Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2022 gepubliceerd door Zeist. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-240857".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Zeist
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeist
Gebiedsmarkering (Gemeente) Zeist
Grondslag artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=4&lid=1&g=2022-01-01
Grondslag artikel 40 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=40&g=2022-01-01
Identifier gmb-2022-240857
Jaargang 2022
Maker Zeist
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-05-27
Publicatienummer 240857
Referentienummer 22RV019
Regeling CVDR668867_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Huisvestingsverordening Regio Utrecht – Gemeente Zeist 2019
Uitgever Zeist

Op de kaart