Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2022 gepubliceerd door Amstelveen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-161906".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amstelveen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Amstelveen
Grondslag artikel 160 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&g=2022-01-01
Grondslag Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&g=2022-01-01
Identifier gmb-2022-161906
Jaargang 2022
Maker Amstelveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.2/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-04-11
Publicatienummer 161906
Referentienummer Z21-049221
Regeling CVDR672996_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-04-12
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen
Uitgever Amstelveen

Op de kaart