Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2022 gepubliceerd door Vijfheerenlanden. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-139159".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel VTH-Beleid 2021-2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vijfheerenlanden
Gebiedsmarkering (Gemeente) Vijfheerenlanden
Grondslag artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=7.2&g=2021-07-01
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-139159
Jaargang 2022
Maker Vijfheerenlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-29
Publicatienummer 139159
Referentienummer 371687
Regeling CVDR660062_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-30
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel VTH-Beleid 2021-2024
Uitgever Vijfheerenlanden

Op de kaart