Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2022 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-121764".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit subsidieplafonds Sociaal domein en Voorschoolse educatie 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A25&g=2022-03-02
Grondslag Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR348647/1
Identifier gmb-2022-121764
Jaargang 2022
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-21
Publicatienummer 121764
Referentienummer 146005
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Vaststelling subsidieplafonds 2022
Uitgever Harlingen

Op de kaart