Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2021 gepubliceerd door Maastricht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-94290".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Regeling Stimulering Vraaggericht Bouwen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maastricht
Geo informatie (gemeente) Maastricht
Grondslag Onbekend
Jaargang 2021
Maker Maastricht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-26
Regeling CVDR655881_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-27
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maastricht houdende regels omtrent het geven van meer zeggenschap aan inwoners over het bouwen van hun woning (Regeling Stimulering Vraaggericht Bouwen 2021)
Uitgever Maastricht
Verwijzing gmb-2021-94290
Volgnummer 94290