Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2021 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-85009".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel tijdelijke woonunits 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Asten
Geo informatie (gemeente) Asten
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2021-03-01
Grondslag artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.10&g=2018-07-28
Grondslag artikel 4.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=4.4&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2018-07-28
Jaargang 2021
Maker Asten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-19
Referentienummer 11.1.12
Regeling CVDR655618_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-03-20
Taal nl
Titel Beleidsregel tijdelijke woonunits 2021
Uitgever Asten
Verwijzing gmb-2021-85009
Volgnummer 85009