Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-03-2021 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-84905".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Gemert-Bakel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemert-Bakel
Geo informatie (gemeente) Gemert-Bakel
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2021-03-01
Grondslag artikel 35 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=35&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Gemert-Bakel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-18
Referentienummer 14116-2021
Regeling CVDR655611_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-03-19
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Gemert-Bakel)
Uitgever Gemert-Bakel
Verwijzing gmb-2021-84905
Volgnummer 84905