Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-2021 gepubliceerd door Reusel-De Mierden. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-76387".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaatbesluit Uitvoering Wvggz Reusel-De Mierden 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Reusel-De Mierden
Geo informatie (gemeente) Reusel-De Mierden
Grondslag Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg]|[1.0:c:BWBR0040635&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Reusel-De Mierden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-12
Referentienummer 21.02794
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Uitgever Reusel-De Mierden
Verwijzing gmb-2021-76387
Volgnummer 76387