Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2021 gepubliceerd door Waddinxveen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-73970".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waddinxveen
Geo informatie (gemeente) Waddinxveen
Grondslag artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&lid=2&g=2021-01-01
Grondslag artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=1&g=2021-01-01
Grondslag artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening]|[1.0:c:BWBR0031331&artikel=4a&lid=3&g=2021-01-01
Grondslag artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A13&g=2021-03-01
Jaargang 2021
Maker Waddinxveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-03-10
Regeling CVDR655200_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-03-11
Taal nl
Titel Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021
Uitgever Waddinxveen
Verwijzing gmb-2021-73970
Volgnummer 73970