Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2021 gepubliceerd door Deventer. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-53036".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels voor locatiekeuze (ondergrondse) inzamelvoorzieningen gemeente deventer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Deventer
Geo informatie (gemeente) Deventer
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2021-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/299638/CVDR299638_1.html
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/299534/CVDR299534_1.html
Jaargang 2021
Maker Deventer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.17/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-22
Regeling CVDR654504_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-23
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Deventer houdende regels omtrent de locatiekeuze voor ondergrondse inzamelvoorzieningen
Uitgever Deventer
Verwijzing gmb-2021-53036
Volgnummer 53036