Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2021 gepubliceerd door Bergeijk. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2021-50356".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel voor Corona compensatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-04-01
Eindverantwoordelijke Bergeijk
Geo informatie (gemeente) Bergeijk
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Bergeijk/610716/CVDR610716_1.html
Jaargang 2021
Maker Bergeijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-18
Regeling CVDR654393_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-02-19
Taal nl
Titel Gemeente Bergeijk - Beleidsregel voor Corona compensatie
Uitgever Bergeijk
Verwijzing gmb-2021-50356
Volgnummer 50356