Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2021 gepubliceerd door Castricum. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-478184".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Doelgroepenverordening Castricum 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Castricum
Gebiedsmarkering (Gemeente) Castricum
Grondslag artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=1&g=2021-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-01-01
Grondslag artikel 1.1.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&lid=1&g=2017-07-01
Grondslag artikel 1 van de Wet op de huurtoeslag]|[1.0:c:BWBR0008659&artikel=1&g=2021-01-01
Grondslag artikel 16, eerste lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015]|[1.0:c:BWBR0036702&artikel=16&lid=1&g=2021-01-01
Identifier gmb-2021-478184
Jaargang 2021
Maker Castricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-28
Publicatienummer 478184
Regeling CVDR654180_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-29
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Doelgroepenverordening Castricum 2021
Uitgever Castricum

Op de kaart