Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2021 gepubliceerd door Kampen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-471044".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Standplaatsenbeleid gemeente Kampen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kampen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Kampen
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening Kampen]|[1.1:CVDR100770_1
Identifier gmb-2021-471044
Jaargang 2021
Maker Kampen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-28
Publicatienummer 471044
Referentienummer 106582-2021
Regeling CVDR100054_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-29
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Standplaatsenbeleid gemeente Kampen
Uitgever Kampen

Op de kaart