Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2021 gepubliceerd door Middelburg. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-467023".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening forensenbelasting 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Middelburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Middelburg
Grondslag artikel 223 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=223&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-467023
Jaargang 2021
Maker Middelburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-22
Publicatienummer 467023
Regeling CVDR668109_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-23
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting Middelburg 2022
Uitgever Middelburg

Op de kaart