Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2021 gepubliceerd door Montferland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-465164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Montferland 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Montferland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Montferland
Grondslag Gemeentewet, art. 149
Identifier gmb-2021-465164
Jaargang 2021
Maker Montferland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-21
Publicatienummer 465164
Referentienummer 20int04213
Regeling CVDR244729_9
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-22
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening Montferland 2018
Uitgever Montferland

Op de kaart