Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2021 gepubliceerd door Vijfheerenlanden. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-463255".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vijfheerenlanden
Gebiedsmarkering (Gemeente) Vijfheerenlanden
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-463255
Jaargang 2021
Maker Vijfheerenlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-20
Publicatienummer 463255
Regeling CVDR667517_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-21
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
Uitgever Vijfheerenlanden

Op de kaart