Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2021 gepubliceerd door Ameland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-461304".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2023-01-01
Eindverantwoordelijke Ameland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Ameland
Grondslag artikel 224 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=224&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-461304
Jaargang 2021
Maker Ameland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-31
Publicatienummer 461304
Regeling CVDR667284_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN T O E R I S T E N B E L A S T I N G IN DE GEMEENTE A M E L A N D 2 0 2 2
Uitgever Ameland

Op de kaart