Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2021 gepubliceerd door Kerkrade. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-459965".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Branchebesluit warenmarkten Kerkrade
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kerkrade
Gebiedsmarkering (Gemeente) Kerkrade
Grondslag Marktverordening Kerkrade 2012, art. 2
Identifier gmb-2021-459965
Jaargang 2021
Maker Kerkrade
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-17
Publicatienummer 459965
Referentienummer 21m01135
Regeling CVDR192839_8
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Betreft wijziging van het branchepatroon Eygelshoven (AGF van 5 vergunninghouders naar maximaal 4) en beperking branches met toegang tot standplaats in de snackrij.
Startdatum 2021-12-23
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade
Uitgever Kerkrade

Op de kaart