Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2021 gepubliceerd door Den Helder. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-442754".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Legesverordening Den Helder 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Den Helder
Gebiedsmarkering (Gemeente) Den Helder
Grondslag artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=1&g=2021-07-10
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2021-07-10
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2021-08-02
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2021-08-02
Grondslag artikel 104b van de Reglement rijbewijzen]|[1.0:c:BWBR0008074&artikel=104b&g=2021-11-01
Identifier gmb-2021-442754
Jaargang 2021
Maker Den Helder
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-07
Publicatienummer 442754
Referentienummer 2021-036572
Regeling CVDR665983_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-08
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit van de raad van de gemeente Den Helder tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges Den Helder 2022 (Legesverordening Den Helder 2022)
Uitgever Den Helder

Op de kaart