Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2021 gepubliceerd door Son en Breugel. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2021-436821".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Wet Bibob gemeente Son en Breugel 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Son en Breugel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Son en Breugel
Grondslag Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur]|[1.0:c:BWBR0013798&g=2021-04-01
Identifier gmb-2021-436821
Jaargang 2021
Maker Son en Breugel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-02
Publicatienummer 436821
Referentienummer 993258
Regeling CVDR665610_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-03
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel Wet Bibob gemeente Son en Breugel 2021
Uitgever Son en Breugel

Op de kaart