Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2021 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-434387".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2021-11-01
Grondslag artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027844&artikel=8.3&g=2017-12-01
Identifier gmb-2021-434387
Jaargang 2021
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-01
Publicatienummer 434387
Regeling CVDR665490_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-12-02
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Subsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen
Uitgever Súdwest-Fryslân

Op de kaart