Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2021 gepubliceerd door Amstelveen. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2021-427544".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Ter inzage legging ontwerpsaneringsprogramma’s wegverkeerslawaai Wet geluidhinder
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amstelveen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Amstelveen
Grondslag artikel 90, derde lid, van de Wet geluidhinder]|[1.0:c:BWBR0003227&artikel=90&lid=3&g=2017-05-01
Identifier gmb-2021-427544
Jaargang 2021
Maker Amstelveen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-11-24
Publicatienummer 427544
Referentienummer Z-2016-029371 en Z-2016-029362
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Gemeente Amstelveen - Ter inzage legging ontwerpsaneringsprogramma’s wegverkeerslawaai Wet geluidhinder
Uitgever Amstelveen

Op de kaart