Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2021 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2021-409217".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeente Asten - Centrumring - Asten
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Asten
Gebiedsmarkering (Punt) Punt 1
Identifier gmb-2021-409217
Jaargang 2021
Maker Asten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-11-16
Publicatienummer 409217
Samenvatting Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Centrumring Asten
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Centrumring Asten
Type verkeersbesluit maatregel(en) tot wijziging van de inrichting van de weg
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Asten
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden A1
Verkeersborden A2
Verkeersborden WM6
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker fietsers

Op de kaart